پژوهشگران

germany-immigration-flag-background

پژوهشگران Researchers

قانون اقامت آلمان شرایطی را فراهم کرده است که در آن پژوهشگران از کشورهای ثالث می توانند مجوز اقامت آلمان را در حین انجام تحقیقات خود بدست آورند. اگر قصد دارید تنها در یک سازمان تحقیقاتی آلمان کار کنید، می توانید مجوز اقامت برای اهداف تحقیقاتی دریافت کنید.

پژوهشگران

شما همچنین میتوانید در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین در سازمان آلمان تحقیق کنید، اما اکثر دوره اقامت خود را در کشور آلمان باید ساکن باشید. اگر بیشتر مدت اقامت شما در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صرف شود، شما باید برای مجوز اقامت تحت دستورالعمل EU/801/2016 درخواست نمایید. این نوع مجوز اقامت به شما اجازه خواهد داد تا در یک سازمان تحقیقاتی آلمان برای یک دوره خاص تحقیق کنید.

اقامت پژوهشگران برای اهداف پژوهشی

به عنوان یک محقق، شما می توانید مجوز اقامت برای اهداف تحقیقاتی (مطابق با بخش 20 قانون مهاجرت) را دریافت نمایید اگر:

 • دعوتنامه از سازمان تحقیقاتی و یا یک قرارداد مشابه برای پروژه تحقیقاتی داشته باشید
 • داشتن تمکن مالی، این می تواند توسط حقوق و دستمزد، کمک های مالی و یا پس انداز شما ارائه شود که توانایی پرداخت نیازهای معیشتی خود را  دارا هستید.

اقامت کوتاه مدت Short-term mobility

قوانین مربوط به اقامت کوتاه مدت در اتحادیه اروپا که در مورد اتباع کشورهای ثالث برای اهداف تحقیقاتی به اتحادیه اروپا اعمال می شود، کاهش یافته است. این بدان معنی است که اگر قبلا در یک کشور عضو اتحادیه اروپا مجوز اقامت  (Directive 2016/801 / EU) برای شما صادر شده باشد، به عنوان پژوهشگر میتوانید بدون درخواست اقامت در آلمان تحقیق نمایید.

این مورد بسته به مدت زمان فعالیت شما در یک سازمان تحقیقاتی آلمان برای حداکثر 180 روز در یک دوره 360 روزه دارد. این قانون برای کشورهای عضو بریتانیا، ایرلند و دانمارک اجرا نخواهد شد. برای اقامت کوتاه مدت در آلمان، سازمان پژوهش میزبان در آلمان نیاز به ارسال یک اطلاعیه به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی دارد و باید به محض درخواست، اطلاع رسانی و در مورد آن تصمیم گیری شود.

اطلاعات مربوط به اطلاع رسانی: اگر یک محقق از طریق مکانیزم اقامت کوتاه مدت قصد دارد به آلمان سفر نماید، سازمان تحقیقاتی میزبان باید به دفتر اداری مهاجرت و پناهندگان فدرال اطلاعات مورد نیاز را ارسال نماید. به منظور انجام این کار، فرم اطلاع رسانی باید به صورت کامل و دیجیتال تکمیل شود.

علاوه بر این، نسخه های دیجیتالی مدارک ذیل باید همراه با فرم ارسال شوند:

 • اجازه اقامت صادر شده توسط اولین کشور عضو اتحادیه اروپا (معتبر در تمام طول مدت Short-term mobility)
 • پاسپورت معتبر، مدرک شناسایی / پاسپورت جایگزین
 • قرارداد میزبانی یا قرارداد مشابه با سازمان پژوهشی میزبان که منعقد شده است
 • مدارک تمکن مالی (شامل اثبات بیمه درمانی)

به طور کل، تمام اسناد حمایتی – گذرنامه و اجازه اقامت – باید به زبان آلمانی ارسال شود. فرم اطلاع رسانی از طریق سرور BSCW ارسال می شود و پس از بررسی کامل مدارک، اداره فدرال مدارک اطلاع رسانی را به اداره مهاجرت مربوطه انتقال می دهد. ظرف 30 روز نتیجه اعلام میگردد. در صورت واجد شرایط بودن اداره فدرال گواهینامه را صادر می کند. این مدرک یک گواهی است و نیاز به ارائه آن در زمان ورود به کشور آلمان نیست.

اتباع کشورهای سوم که مجوز اقامت در آلمان را طبق بخش 20 قانون مهاجرت دارا هستند، ممکن است به طور موقت در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در آن قوانین مربوط به شرایط ورود و اقامت قبلا ذکر شده است، در یک سازمان تحقیقاتی به فعالیت خود ادامه دهند. بعضی از کشورهای عضو، به اطلاع رسانی به صورت جداگانه نیاز دارند.

پژوهشگران

اجازه اقامت برای محققان یا پژوهشگران شبکه های مخابراتی

اتباع کشور سوم که از قبل مجوز اقامت تحت این دستورالعمل در مورد شرایط ورود و اقامت در یک کشور عضو اتحادیه اروپا را در اختیار دارند و در حال برنامه ریزی برای ماندن در آلمان برای دوره طولانی (بیش از 180 روز) هستند، میتوانند برای این منظور مجوز اقامت جداگانه درخواست کنند، به نام اجازه اقامت محققان شبکه های مخابراتی.

شما میتوانید مجوز اقامت (مطابق با قانون بند 20 ب) را دریافت نمایید، اگر:

 • اجازه اقامت تحت این دستورالعمل که در مدت زمان درخواست معتبر است، را در اختیار دارید
 • اقامت برای هدف تحقیق طولانی تر از 180 روز
 • می توانید یک قرارداد میزبانی یا قرارداد مشابه با سازمان پژوهشی میزبان ارائه دهید

درخواست مجوز اقامت برای محققان شبکه های مخابراتی می تواند حداکثر 30 روز قبل از ورود به آلمان ارسال شود در این مورد، اقامت و اشتغال در آلمان تا 180 روز در یک دوره 360 روزه مجاز می باشد، تا مدتی که مامور مهاجرت تصمیم گرفته است و این مشروط به آن است که اقامت صادر شده توسط کشور عضو اتحادیه اروپا هنوز معتبر باشد. پس از ورود به آلمان، اگر اداره فدرال قبل از وارد شدن شما به کشور آلمان، اطلاعیه ای در مورد اقامت کوتاه مدت داشته باشد، باید ارسال شود.

با این حال، در این مورد، اجازه اقامت محققان شبکه های مخابراتی باید حداقل 30 روز قبل از پایان مجوز اقامت در شرایط  اقامت کوتاه مدت اعمال شود. درخواست ممکن است در همان زمان به عنوان اطلاعیه در مورد اقامت کوتاه مدت صورت نگیرد.

توجه داشته باشید: درخواست های مجوز اقامت برای محققان شبکه های مخابراتی اگر هم زمان با عنوان اطلاع رسانی در مورد اقامت کوتاه مدت (مطابق با بخش 20 الف قانون مهاجرت) ارائه گردد، رد خواهد شد!

مجوز اقامت برای اهداف تحقیقاتی در صورتی برای پژوهشگران صادر میشود که شرایط ذیل را دارا باشند:

 • داشتن دعوتنامه از یک موسسه تحقیقاتی که توسط اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان آلمان به رسمیت شناخته شده استبر اساس قانون بخش F38 قانون مهاجرت، نتیجه پذیرش دعوتنامه بستگی به این دارد که آیا پژوهش مورد نظر قابل اجراست و آیا مدرک تحصیلی شما برای انجام آن قابل اثبات است یا خیر.
 • موسسه تحقیقاتی موظف است هزینه هایی از قبیل اقامت غیر مجاز یا اخراج پس از پایان دعوتنامه تا شش ماه، که ممکن است به وجود آید را پرداخت نماید.چنین تعهدی برای اتخاذ هزینه ها به طور کلی برای موسسات تحقیقاتی که عمدتا توسط بودجه عمومی تامین می شود، لازم نیست.
 • تمکن مالی (شما می توانید سقف مبلغ فعلی را از دفتر ادارۀ اتباع خارجی نسبت به نوع اقامت خود بدانید) اقامت برای پژوهشگران برای حداقل یک سال صادر می شود مگر آنکه پژوهش مورد نظر نیازمند زمان کمتری باشد.

کار در مکان دیگری در حین تحقیقات

بر اساس بخش 20 ، بند 6 قانون مهاجرت، در کنار فعالیت های تحقیقاتی، استخدام در همان زمینه فعالیتی مجاز است. از مزایای دیگر اقامت بر اساس بخش 20 قانون مهاجرت این است که اگر اقامت بر اساس قانون بخش 20 مهاجرت را دریافت کرده اید، می توانید در کشورهای عضو برای اهداف پژوهشی به مدت سه ماه بدون نیاز به درخواست برای اقامت دیگری بمانید. لیستی از موسسات تحقیقاتی شناخته شده و نمونه ای از توافقنامه میزبان و برگه (تحقیقات در آلمان و اقامت پژوهشگران کشورهای غیر اتحادیه اروپا) را می توانید در وب سایت  www.bamf.de/forschungsaufenthalte مشاهده نمایید.

پژوهشگران

اگر قصد پژوهش در موسسه تحقیقاتی غیر دولتی را دارید

اگر قصد دارید تحقیقات خود را در یک موسسه تحقیقاتی که توسط دولت اداره نمیشود، انجام دهید، می توانید برای اقامت (بر اساس بخش 18 قانون مهاجرت) درخواست نمایید. جزئیات بیشتر در بخش (کارمندان) موجود است. اگر قصد دریافت مدرک دکترا را دارید و اقامت شما در درجه اول برای گرفتن مدرک دکترا می باشد، میتوانید برای اقامت (بر اساس بخش 16 قانون مهاجرت) درخواست نمایید و میتوانید پس از گرفتن دکترا تا 18 ماه برای دریافت شغل، اقامت دریافت کنید.

توجه: این قانون معمولا در صورتی که اقامت شما در ابتدا از طریق کمک هزینه تحصیلی یا کمک مالی تامین شود و شما مجبور به بازپرداخت آن هستید، اعمال نمی شود.

پژوهشگران

به پایان مقاله (پژوهشگران Researchers) رسیدیم، امیدواریم مطالب ارائه شده در این مقاله، برای شما مخاطب محترم مفید واقع شود. در صورتیکه هر گونه سوال، نظر و یا پیشنهادی در مورد این مطلب ، خرید آپارتمان در ترکیه ، خرید ملک در ترکیه ، خرید خانه در ترکیه ، سرمایه گذاری در ترکیه ، مهاجرت به ترکیه ، مهاجرت به آلمان و مهاجرت به اروپا دارید، از طریق فرم زیر می توانید اقدام نمایید. کارشناسان پرگاس در اسرع وقت به سوال هایتان پاسخ خواهند داد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up