تحصیل در آلمان

germany-immigration-flag-background

تحصیل در آلمان Studying and education in Germany

مجوز اقامت به منظور حضور در موسسه آموزشی جهت تحصیل در آلمان به طور کلی تنها می تواند در زمان محدود صادر شده و یا شرکت در یک دوره زبان فشرده است که آن نیز شامل یک مدت زمان محدود میشود، تمکن مالی در طول اقامت باید تضمین شود (بخش 16 بند 5 قانون مهاجرت).

تحصیل در آلمان

تحصیل و مطالعات

اگر قصد تحصیل در آلمان را دارید، مجوز اقامت جداگانه برای اهداف تحصیلی به طور کلی تنها می تواند در دو صورت ذیل صادر شود:

 • نوع اول: به عنوان بخشی از تبادل موقت دانشجو است که نیاز به تبادل توافق شده با یک موسسه آلمانی یا یک سازمان مبادله دانشجویی که در آلمان به رسمیت شناخته شده است و فرد مورد نظر باید دارای تمکن مالی در طول مدت اقامت خود باشد.
 • نوع دوم: شرکت در یک دوره زبان فشرده آلمانی است، اگر قصد اقامت کوتاه مدت دارید. همچنین این امر مستلزم آموزش روزانه دوره زبان حداقل 18 ساعت در هفته می باشد. باید دارای تمکن مالی برای پرداخت هزینه ها باشید.

حضور دائم در مدرسه برای کودکان از کشورهای ثالث امکان پذیر است در صورتیکه عضوی از خانواده و برنامه مهاجرتی خانواده خود باشند و یا بصورت مستقل اقامت خود را دارا باشند. استثنائات در مورد موارد خاص، مانند حضور در مدرسه شبانه روزی نیز وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر در این موارد با اداره اتباع خارجی آلمان تماس بگیرید.

کارآموزان

اگر قصد تکمیل دوره آموزشی عالی را دارید: مجوز اقامت ممکن است به منظور شرکت در یک برنامه آموزشی عالی (بر اساس بخش 16 قانون مهاجرت) درخواست شود. این نوع اجازه اقامت همچنین به شما اجازه می دهد تا 10 ساعت در هفته بدون در نظر گرفتن نوع آموزشی که دریافت می کنید، کار کنید.

اگر قصد شرکت در یک برنامه آموزشی و یا کارآموزی را داشته باشید: شما می توانید درخواست اجازه اقامت (بر اساس بخش 17 قانون مهاجرت) برای شرکت در یک دوره آموزشی و کارآموزی را داشته باشید. آژانس استخدامی فدرال آلمان رضایت نامه را، درصورتیکه نوع کار مورد قبول باشد، صادر مینماید.

درمورد واجد شرایط بودن، میتوانید از اداره امور مربوط به اتباع خارجی اطلاعات مورد نیاز را دریافت نمایید. در طول برنامه آموزشی قابل قبول، صرف نظر از نوع آموزشی که دریافت می کنید، مجاز به کار تا 10 ساعت در هفته می باشید. مدت زمان اعتبار اجازه اقامت معمولا 2 سال می باشد. اگر برنامه آموزشی کمتر از دو سال طول می کشد، مدت زمان اعتبار اجازه اقامت نیز با دوره آموزشی به پایان میرسد. اگر طول مدت دوره آموزشی بیشتر از دو سال باشد میتوانید اجازه اقامت را تمدید نمایید.

مزایای استفاده از مجوز اقامت تحصیل آموزش حرفه ای و صنعتی: نوع اقامت بر اساس بخش 16، 5 و 17 قانون مهاجرت و قانون اقامت، اجازه می دهد تا شما 10 ساعت در هفته کار کنید، بدون در نظر گرفتن نوع آموزشی که دریافت می کنید. پس از اتمام، اگر قصد پیدا کردن کار مناسب در زمینه آموزش های خود را داشته باشید، مجوز اقامت را می توانید تا 1 سال تمدید کنید.

تحصیل در آلمان

دانشجویان دانشگاه

اگر قصد ارائه درخواست برای تحصیل در آلمان را داشته باشید و هنوز در یک موسسه عالی تحصیلی دولتی یا موسسه به رسمیت شناخته شده، قبول نشده اید، به عنوان متقاضی شناخته می شوید. به عنوان متقاضی، شما می توانید اجازه اقامت برای حداکثر 9 ماه را دریافت کنید، این بدان معنی است که شما احتمالا الزامات واجد شرایط بودن را برای یک دوره تحصیلی برآورده می کنید و می توانید آن را با اسناد مناسب (اصلی) تأیید کنید.

با این حال، اگر مدارک تحصیلی قبلی شما قابل پذیرش توسط موسسه آموزشی مورد نظر نباشد، می توانید امتحان صلاحیت برای کسب مدرک تحصیلی برای یک رشته خاص را دریافت کنید. اطلاعات بیشتر را می توانید در موسسه ای که قصد دارید در آن تحصیل نمایید، درخواست کنید. یک دوره تحصیلی، دوره های آمادگی زبان یا آموزش (مانند حضور در یک برنامه پیش آموزشی دانشگاه) می تواند منجر به دریافت مجوز اقامت (بر اساس بخش 16 قانون مهاجرت) شود.

تحصیل در آلمان

قصد تحصیل در آلمان یا کسب مدرک دکترا

اگر در یک موسسه آموزش عالی (دانشگاه، موسسه آموزشی، مدرسه هنر یا دانشگاه علوم کاربردی) پذیرفته شوید، شما بعنوان دانشجوی دانشگاه پذیرفته شده اید. بنابراین می توانید اقامت (بر اساس بخش 16 قانون مهاجرت) را دریافت نمایید.

اگر مجاز به پذیرش در یک موسسه آموزشی مشابه، مدرسه تحصیلی دولتی یا برنامه تحصیلی پیش دانشگاهی شوید، شما دانشجوی دانشگاه محسوب میشوید. مدرک پذیرش باید، نامه قانونی پذیرش توسط موسسه آموزشی به رسمیت شناخته شده باشد. دوره تحصیلی باید هدف اصلی اقامت باشد، بدان معنی که دوره های شبانه و آخر هفته و همچنین دوره های مکاتبه ای واجد شرایط نیستند.

بر اساس قانون مهاجرت، تحصیلات دکترا زمانی قابل قبول است که هدف از اقامت دریافت مدرک دکترا باشد. مجوز اقامت برای تحصیل حداقل برای 1 و حداکثر 2 سال صادر می شود. اگر دوره تحصیلی در مدت مورد نظر تمام نشده باشد، دوره را می توان تمدید کرد، (دوره تحصیلی باید در مدت زمان معقول به پایان برسد)

از آنجائیکه مهارت های زبان توسط موسسه آموزشی برای پذیرش صورت می گیرد، معمولا توسط مقامات دولتی مورد بررسی قرار نمیگیرد. یکی ازالزامات عمومی برای اجازه اقامت، تمکن مالی در طول مدت اقامت می باشد. بدین منظور، اشتغال در طول دوره تحصیل مجاز است. با این وجود، بیش از 120 روز تمام وقت یا 240 روز کار پاره وقت در سال نباشد (بر اساس بخش 16 ، 3 قانون مهاجرت).

دانشجویان

دانشجویان کشورهای ثالث به دو روش می توانند اقامت تحصیلی قانونی در آلمان را در حالی که تحصیل می کنند، دریافت نمایند. اگر فقط قصد داشته باشید در دانشگاه آلمان تحصیل کنید، میتوانید اقامت برای هدف تحصیلی خود دریافت نمایید. این نیز در صورتی اعمال می شود که شما در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین در موسسه آلمانی تحصیل خواهید کرد، اما اکثر دوره اقامت خود را در آلمان صرف خواهید کرد.

اگر بیشتر مدت اقامت خود را در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا صرف می کنید، باید مجوز اقامت بر اساس دستورالعمل EU/ 801 / 2016 را درخواست نمایید. این اقامت به شما اجازه خواهد داد تا در یک دوره زمانی خاص در یک موسسه آموزش عالی آلمان تحصیل کنید.

تحصیل در آلمان

اقامت برای تحصیل

دانشجویان خارجی با اجازه اقامت برای تحصیل در آلمان می توانند یک دوره حداقل 1 ساله و حداکثر 2 ساله (بخش 16 بند 2 ماده 1 قانون مهاجرت) اجازه اقامت دریافت کنند. تحصیل باید هدف اصلی اقامت باشد. دوره های تعطیلات آخر هفته و یا دوره های مکاتبه ای واجد شرایط نیستند. دانش زبان تحت شرایط خاصی در دوره تحصیلات الزامی نمی باشد (بخش 16 بند 1 و 4 قانون مهاجرت). مشاغل محدود و همچنین اشتغال دانشجویان در زمان آزاد مجاز می باشد (بخش 16 بند 3 قانون مهاجرت).

فارغ التحصیلان

فارغ التحصیلان موسسه آموزش عالی آلمان پس از 2 سال حق داشتن اجازه اقامت با شرایط خاص را میتوانند، دریافت نمایند (بخش B18 قانون مهاجرت) اگر:

 • دارای مدرک دانشگاهی آلمان هستند
 • در رشته تحصیلی خود دارای شغل مناسبی هستند
 • مجوز اقامت برای استخدام، کارت آبی اتحادیه اروپا و یا اجازه اقامت برای خود اشتغالی در مدت دو سال گذشته را دارا بوده اند
 • به مدت 24 ماه بیمه بازنشستگی قانونی پرداخت کرده اند

مهارت های زبان به طور کلی مورد نیاز است (سطح B1، بخش شماره B18 شماره 4 همراه با بخش 9 بند 2 – 1 شماره 7 همراه با بخش 2 بند 10 قانون مهاجرت) استثنائات نیز وجود دارد (بخش 9 بند 2 – 5 قانون مهاجرت).

تحصیل در آلمان

قوانین مربوط به Mobility

قوانین مربوط به Mobility (اقامت) در اتحادیه اروپا برای متقاضیان کشور ثالث که برای تحصیل در اتحادیه اروپا اعمال می شود، آسان شده است. این بدان معنی است که اگر شما در حال حاضر مجوز اقامت بر اساس شرایط اقامت (Directive 2016/801 / EU) در یکی دیگر از کشورهای عضو اتحادیه اروپا دریافت کرده اید، میتوانید به آلمان بیایید و بدون درخواست اقامت آلمان تحصیل کنید. این قانون برای کشورهای عضو بریتانیا، ایرلند و دانمارک اجرا نخواهد شد.

اگر اقامت در آلمان برای اهداف تحصیلی برای حداکثر 360 روز برنامه ریزی شده باشد، می توانید از Mobility استفاده کنید. علاوه بر این، موسسه آموزش عالی میزبان در آلمان باید مدارک لازم را به محض قصد تحصیل به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان ارسال کند. اطلاعیه باید بصورت کامل به دفتر مسئول 30 روز قبل از ورود به  آلمان ارائه گردد.

اطلاع رسانی: اگر دانشجو از طریق Mobility به آلمان بیاید، موسسه عالی آموزش عالی باید به اداره فدرال مهاجرت و پناهندگان اطلاعیه ارائه دهد. به منظور انجام این کار، فرم اطلاع رسانی باید به صورت کامل و دیجیتال تکمیل شود.

علاوه بر این، نسخه های دیجیتالی مدارک ذیل باید همراه با فرم ارسال شوند:

 • مجوز اقامت صادر شده توسط اولین کشور عضو اتحادیه اروپا (معتبر در طول تمام مدت Mobility)
 • مدرک شناسایی، گذرنامه معتبر / گذرنامه جایگزین
 • مدارکی دال بر مشارکت در برنامه اتحادیه یا چند جانبه که شامل معیارهای Mobility و اعتبار یک توافق بین دو یا چند نهاده آموزش عالی می باشد
 • مدارک پذیرش در موسسه آموزش عالی
 • تمکن مالی (شامل اثبات بیمه)

به طور کلی، تمام اسناد حمایتی – شامل گذرنامه و اجازه اقامت – باید به زبان آلمانی ارسال شود. فرم اطلاع رسانی از طریق سرور BSCW ارسال می شود. پس از بررسی کامل بودن مدارک توسط اداره فدرال، اطلاعیه به اداره مهاجرت مربوطه ارسال می گردد.

ظرف 30 روز نتیجه اعلام میگردد و در صورت پذیرفته و واجد شرایط بودن دانشجو میتواند وارد آلمان شود. دفتر فدرال گواهینامه Mobility را صادر می کند. این گواهی اعلامیه است و برای ورود به کشور آلمان لازم نیست. اتباع کشورهای ثالث که مجوز اقامت در آلمان را (بر اساس بخش 16 قانون مهاجرت) دارا هستند، می توانند به طور موقت در یک موسسه آموزش عالی در سایر کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در آن قوانین مربوط به شرایط ورود و اقامت (که قبلا ذکر شده است)، تحصیل کنند. بعضی از کشورهای عضو، به اطلاع رسانی به صورت جداگانه نیاز دارند.

تحصیل در آلمان

به پایان مقاله (تحصیل در آلمان Studying and education in Germany) رسیدیم، امیدواریم مطالب ارائه شده در این مقاله، برای شما مخاطب محترم مفید واقع شود. در صورتیکه هر گونه سوال، نظر و یا پیشنهادی در مورد این مطلب ، خرید آپارتمان در ترکیه ، خرید ملک در ترکیه ، خرید خانه در ترکیه ، سرمایه گذاری در ترکیه ، مهاجرت به ترکیه ، مهاجرت به آلمان و مهاجرت به اروپا دارید، از طریق فرم زیر می توانید اقدام نمایید. کارشناسان پرگاس در اسرع وقت به سوال هایتان پاسخ خواهند داد.

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.
keyboard_arrow_up